Impresszum

Cégnév: FVMK Kft.
Székhely: 3100 Salgótarján, Baglyasi út 1.
Levelezési cím: 3200 Gyöngyös, Páter Kiss Szaléz u. 22. 1.em. TREND-M
Elektronikus elérhetőség: infotrendm@gmail.com
Adószám: 14517066-2-12.
Cégjegyzékszám: 12-09-005892
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Balassagyarmati Törvényszék Cégbírósága
Szerződés nyelve: Magyar
 
A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:
Viacom Informatikai Kft.
Cím: 2360 Gyál, Erdősor u.3.
Telefon: +36 1 348-5000
E-mail: info@viacomkft.hu
 
Általános tájékoztatás
A www.trendm.hu weboldalt (a továbbiakban: Weboldal) az FVMK Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti. A Weboldal használatának megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási és adatvédelmi feltételeket és szabályokat.
1.   Védjegyek
A Weboldalon található TM, CTM vagy R megjelöléssel ellátott márkanevek és/vagy logók védjegyoltalom alatt állnak, amely védjegyek kizárólagos jogosultja a Szolgáltató. A Szolgáltató partnereinek a Weboldalon megjelenő védjegye(i) a partner(ek) hozzájárulásával szerepel(nek) a weboldalon. A védjegyoltalom alatt álló megjelölések felhasználására kizárólag a védjegyoltalom jogosultja adhat engedélyt, a jogosult előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a védjegyeket bármilyen formában használni.
2.   A Weboldal elérése, tartalma
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy Weboldalát bármikor módosítsa vagy átdolgozza, illetve a Weboldal elérhetőségét korlátozza vagy megszüntesse. A Szolgáltató nem garantálja, hogy a Weboldalhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A Weboldal, illetve az ott elérhető információk, illusztrációk hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a Weboldal használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból eredő károkért való felelősséget a Szolgáltató kifejezetten kizárja.
A Weboldal tartalma a Szolgáltató által létrehozott eredeti tartalmat jelenti. Előfordulhat, hogy a Weboldalon a Szolgáltató által alkalmazott biztonsági intézkedések ellenére, a Szolgáltató akaratától és ráhatásától függetlenül harmadik személy változtatást hoz létre, ilyen esetekre a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a Felhasználó előtt megjelenő megváltoztatott tartalommal kapcsolatban.
3.   Kapcsolódó weboldalak
A Weboldal tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat (ún. hiperlinkek vagy hiperhivatkozások), amelyek más weboldalakhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőséget. Ezek a kapcsolódó weboldalak esetenként harmadik személyek tulajdonában, kezelésében állnak. A kapcsolódó oldalakhoz a Weboldal csupán hozzáférést közvetít, a Szolgáltató nem vállal semmilyen kötelezettséget, felelősséget ezen weboldalalak tartalmával, illetve az ott elhelyezett adatok, információk, védett tartalmak tekintetében. A Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, amelyekhez a Weboldal kapcsolódik, vagy amelyre hivatkozik. előírásait maradéktalanul betartja.
4.   Jogkövetkezmények
A jelen jogi nyilatkozatban foglaltak megsértése esetén a Szolgáltató haladéktalanul megteszi a szükséges intézkedéseket, megindítja a jogsértéssel kapcsolatos jogi (polgári illetve büntető jogi) eljárásokat.
A jelen jogi nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései alkalmazandóak.